Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

misseverything
12:38
0931 5a64 500
Reposted fromtfu tfu
12:37
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa

May 31 2017

misseverything
22:44
6413 c4c3
Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian

May 30 2017

misseverything
21:51
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder vialaparisienne laparisienne

May 28 2017

misseverything
21:51

May 25 2017

12:08
9567 aa8c 500

the-mamishka:

kholly12:

callmebliss:

lizawithazed:

viralthings:

By George, this picture is on point.

…. goddammit, that’s a *pun*

WHAT THE HELL

Brilliant

misseverything
12:07

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
misseverything
12:01
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaforgoodandforbad forgoodandforbad

May 23 2017

10:28

May 20 2017

misseverything
23:17
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
misseverything
22:59
3467 2770
Reposted fromlllm lllm viatfu tfu
misseverything
22:58
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatfu tfu

May 18 2017

misseverything
19:28
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagiepe2 giepe2
misseverything
19:27
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viagiepe2 giepe2

May 06 2017

misseverything
22:29
4965 a74c
Reposted fromscorpix scorpix viaIriss Iriss

May 05 2017

misseverything
12:59
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
misseverything
12:58
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
misseverything
12:12
2641 1362
Reposted fromtfu tfu
11:48
5937 3d2f
Reposted fromextramegane extramegane viatfu tfu

May 03 2017

22:43
1892 fd3b
Reposted fromidiod idiod viagiepe2 giepe2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl