Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

misseverything
21:32
1930 41d1
Reposted frommisza misza vianaturalginger naturalginger
misseverything
21:24
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
21:22
9910 0365 500
misseverything
21:16
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viadobby dobby
misseverything
21:16
misseverything
21:12
7152 b350 500
Reposted fromtfu tfu
misseverything
21:12
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
misseverything
21:11
7174 67b9 500
Reposted fromtfu tfu
misseverything
21:09
7201 3729 500
Reposted fromtfu tfu
misseverything
21:06
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
misseverything
21:04
9047 cdcd 500
Reposted fromtfu tfu
misseverything
21:03
misseverything
21:01
2061 4325 500
misseverything
20:58
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
20:51
0091 a4c5 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
misseverything
20:48
misseverything
20:48
3909 4058
misseverything
17:34
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 vialaparisienne laparisienne
misseverything
17:34
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski

November 12 2017

misseverything
17:48
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl