Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

misseverything
21:06
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaturalginger naturalginger
misseverything
21:05
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianaturalginger naturalginger
misseverything
21:04
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa
misseverything
20:56
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
Reposted fromwithout-a-soul without-a-soul viadobby dobby
20:49
2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
misseverything
20:47
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
20:36
6286 e042 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
misseverything
20:33
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
misseverything
20:09
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viadobby dobby
misseverything
20:08
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby
misseverything
20:07
 Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo Ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
— może to klucz do sukcesu?
Reposted fromlovvie lovvie viadobby dobby

October 17 2017

misseverything
18:50
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viagiepe2 giepe2
misseverything
18:22
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia

October 16 2017

misseverything
21:10
4186 8b8d 500
misseverything
17:50
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu
misseverything
17:41
2052 ddb9
Reposted fromdatfeel datfeel viatfu tfu
misseverything
17:00
6000 6399 500
autentyk.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatfu tfu
misseverything
16:25
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiwantmagic iwantmagic

October 14 2017

misseverything
23:47
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianaturalginger naturalginger
misseverything
23:46
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl